Aplikace Lístky

Obsah

1. Co je aplikace Lístky?
O firmě Barda SW,HW
Proč aplikace vznikla
Co Vám aplikace Lístky umožní?
Již používám program Jídelna, co mi přinese aplikace Lístky?
Registrace
2. Instalace
Spuštění instalace
Nastavení spolupráce s programem Jídelna
Spuštění programu
3. Práce s aplikací Lístky
Hlavní okno
Zadávání jídel
Použití databáze jídel
Nastavení aplikace Lístky
Nastavení počtu a druhů jídel
Editace jídel v databázi
Editace receptury zvoleného jídla
Export jídelníčku na Internet
Tisk jídelníčku
Zpracování souboru iObjednávek
Webová prezentace jídelny
Tisk seznamu ID
Tisk normování jídelních lístků
Spotřební koš
Záloha dat
Obnova dat
Konverze databáze
Aktualizace jídel - receptur
Aplikace Help Desk
Aktualizace programu přes Internet
Možné potíže a jak je vyřešit
4. Dodatky
Co je nového v této verzi aplikace Lístky
Kontakty

1.Co je aplikace Lístky?

O firmě Barda SW,HW

Se nejvíce dozvíte na jejích www stránkách, konkrétně na http://www.barda.cz/firma.php, na těchto stránkách je také možné si aplikaci zdarma stáhnout a vyzkoušet.Zpátky na obsah

Proč aplikace vznikla

Koncem září 2005 jsme pro společnost Jídelny.cz vytvořili aplikaci zobrazující jídelní lístky našich zákazníků. Tento počin měl velmi kladný ohlas a vyrojilo se mnoho ŠJ, které též chtěly vystavovat své jídelní lístky. Proto jsme vytvořili tuto jednoduchou aplikaci pro Windows, která jim to umožní.Zpátky na obsah

Co Vám aplikace Lístky umožní

Aplikace Lístky Vám umožní snadno a rychle vytvořit jídelní lístek se vším, co k tomu patří. Můžete si nastavit různé počty jídel v různých dnech týdne, vybrat, která jídla chcete a která nechcete umístit na Internet. K urychlení práce Vám poslouží rozsáhlá databáze jídel, z které si rozhodně lze vybrat. Dále aplikace umožňuje tisknout jídelníčky podle různých šablon, vést evidenci spotřebního koše nebo prezentovat Vaši jídelnu na Internetu. Hlavním účelem však zůstává umisťování jídelních lístků na Internet. Věříme, že tímto snadným krokem znatelně zvednete prestiž své jídelny.

Zpátky na obsah

Již používám program Jídelna, co mi přinese aplikace Lístky?

Aplikace Lístky přenáší Vám dobře známé úkony do atraktivnějšího a pohodlnějšího prostředí. Přechod je snadný, uživatelské rozhraní aplikace Lístky je intuitivní a sdílí s programem Jídelna veškerá data a nastavení, takže se nemusíte o nic starat. Velký skok také zaznamenala kvalita tisku, která je v aplikaci Lístky výrazně lepší a poskytuje větší výběr různých šablon. Nyní máte také možnost exportovat jídelníček rovnou na Internet, bez odesílání souboru mailem.

Zpátky na obsah

Registrace

Aplikace Lístky je Vám k dispozici k vyzkoušení zcela zdarma. Pokud ji ovšem chcete využívat naplno, je potřeba se zaregistrovat. Registrovat se můžete on-line na www.barda.cz/reg_karta.php nebo písemně poštou, faxem, e-mailem a nebo telefonicky. Kontakty naleznete zde , cena registrace se odvíjí od aktuálního ceníku firmy Barda.
To se samozřejmě netýká uživatelů programu Jídelna, protože ti již registrovaní jsou.

Zpátky na obsah

2.Instalace

Spuštění instalace

Z instalačního CD nebo po stažení z internetu spusťte instalačni program. Řiďte se pokyny na obrazovce. Pokud používáte operační systém Windows 95 nebo Windows 98 bude potřeba spolu s aplikací Lístky nainstalovat nové ovladače Microsoft Data Access Components. Instalátor Vám tuto možnost sám nabídne.

Zpátky na obsah

Nastavení spolupráce s programem Jídelna

Pokud používáte program Jídelna verze 6 a vyšší, zaškrtněte příslušnou volbu na instalačním panelu. Na dalším panelu zadejte cestu k datovém úložišti aplikace Jídelna. Obvykle bývá ve složce data v instalačním adresáři programu Jídelna (tedy např.: C:\Jidelna6\Data). Pokud adresář nemůžete najít, kontaktujte naší technickou podporu. Není ovšem také na závadu, pokud v takovém případě volbu sdílení dat prozatím vypnete a zapnete jí později z aplikace Lístky, až si budete jisti, kde se datová složka programu Jídelna nachází.
Nastavení cesty k datům najdete v menu Systém->Nastavení na kartě Další nastavení.

Zpátky na obsah

Spuštění programu

Po dokončení instalace spustíte program Lístky buď přes instalátorem vytvořené zástupce na ploše a v menu Programy nebo přímo z Vámi vybraného instalačního adresáře, soubor Lístky.exe. Pokud nemáte nainstalovaný program Jídelna nebo jste se rozhodli pro oddělená datová úložiště, budete při prvním spuštění vyzváni k vyplnění údajů o Vaší jídelně. Více v sekci Nastavení aplikace Lístky.Zpátky na obsah

3. Práce s aplikací Lístky

Hlavní okno


Na obrázku vidíte hlavní okno aplikace tak, jak se zobrazí při běžném spuštění.

 1. Aplikační lišta - zde vidíte název své jídelny a své registrační číslo
 2. Výběr data. Zde vyberete den, který chcete editovat.
 3. Tlačítka pro rychlou navigaci. Více
 4. Ve sloupci Typ vidíte jednotlivé typy jídel. (O nastavení typů jídel se víc dozvíte v sekci nastavení.)
 5. Vlastní datová pole. Zde vidíte jednotlivé složky jídel na daný den, plus jestli si lze toto jídlo objednat a jestli bude zasláno na Internet.
Šířku sloupců výpisu jídel můžete přizpůsobit svým potřebám posunutím oddělovací čáry myší.

Detail na výběr data. Tento kalendář se objeví, pokud klepnete myší na malou šipku na pravém konci výběru datumu.
Malými šipkami na stranách kalendáře se posunete o měsíc.

Dále jsou v hlavním okně ještě nabídky Nástroje, Soubory, Systém a Nápověda.
Detail nabídky Nástroje:

Jak vidíte, je zde pět položek, které vám zpřístupňují základní funkce aplikace Lístky:
 1. Export na WWW
 2. Tisk normování jídelních lístků
 3. Tisk jídelníčků
 4. Tisk i-objednávek
 5. Konec
Volba Konec ukončí aplikaci Lístky. O ostatních se dočtete v příslušných sekcích manuálu.
Detail nabídky Soubory:

V tomto menu najdeme tři položky, umožňující práci s dalšími částmi databáze:
 1. Editace jídel - receptur
 2. Spotřební koš
 3. Webová prezentace jídelny
 4. Tisk seznamu ID
Detail nabídky Systém:

V tomto menu najdeme šest položek, které představují funkce pro administraci dat a nastavení programu:
 1. Záloha dat
 2. Obnova dat
 3. Nastavení
 4. Aktualizace programu z Internetu
 5. Konverze databáze
 6. Aktualizace jídel - receptur
Posledním objektem na hlavní liště je nabídka Nápověda:

 1. Volba Manuál otevře tuto dokumentaci.
 2. Volba Připojit na Help Desk spustí aplikaci Help Desk.
 3. Volba O Aplikaci zobrazí stručné informace o aplikaci a firmě Barda SW,HW

Tlačítka pro rychlou navigaci

Tlačítka pro rychlou navigaci Vám umožňují se rychleji posouvat mezi daty.

Zleva doprava to jsou:
<< : Posun o týden vzad (klávesová zkratka Ctrl + PageDown nebo Ctrl + Šipka dolů)
< : Posun o den vzad (klávesová zkratka PageDown nebo Ctrl + Šipka vlevo)
Dnes : Posun na dnešní den
> : Posun o den vpřed (klávesová zkratka PageUp nebo Ctrl + Šipka vpravo)
>> : Posun o týden vpřed (klávesová zkratka Ctrl + PageUp nebo Ctrl + Šipka nahoru)
>| : Posun na poslední vložený záznamZpátky na obsah

Zadávání jídel

Pokud chcete editovat jídlo, stačí dvakrát poklepat myší na řádku s příslušným typem jídla nebo řádku zvolit a stisknout F5 či Enter.
Objeví se Vám následující dialog:

Na horní liště vidíte datum a typ jídla, které právě upravujete. Do jednotlivých kolonek je možné buď přímo vepsat název jídla, začátek názvu jídla nebo číslo jídla. Poté stiskem tlačítka Vybrat provedete výběr daného jídla z databáze. Pokud je daná kolonka prázdná, stiskem tlačítka Vybrat či klávesou F5 zobrazíte databázi jídel, ze které můžete vybírat jídla do jednotlivých jídelních lístků.
Stisknutím tlačítka Uložit uložíte provedené změny do databáze, tlačítko Zrušit naopak všechny změny, jež jste nyní v jídle udělali zruší.Pro práci s jídly jsou k dispozici i další nástroje. Menu nástrojů zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na výpis jídel v hlavním okně:

Volba Kopírovat vloží do schránky obsah aktuálně vybrané buňky. (lze také provést klávesovou zkratkou Ctrl+C)
Volba Kopírovat celé jídlo vloží do schránky obsah celého aktuálně vybraného jídla. (lze také provést klávesou F9)
Volba Vložit vloží obsah schránky do aktuálně vybrané buňky/řádku - podle obsahu schránky. (lze také provést klávesovou zkratkou Ctrl+V)
Volba Smazat celé jídlo smaže celý obsah aktuálně zvoleného jídla. (lze také provést klávesou Delete)Zpátky na obsah

Použití databáze jídel

Pokud v dialogu úpravy jídla stisknete F5 nebo zmáčknete tlačítko vybrat, dostanete se do databáze jídel.
Objeví se Vám tento dialog:

Dvojím klepnutím na jídlo v pravé tabulce se jídlo vloží do jídelníčku. Zároveň je tímto jídlo v jídelníčku provázáno s recepturou jídla v databázi, takže po exportu jídelníčku na web, se na webu zobrazí i receptura příslušného jídla.

Jak jste si pravděpodobně všimli, jídla jsou kvůli přehlednosti rozdělena do kategorií. Klepnutím na požadovanou kategorii jídel v příslušné tabulce zobrazíte obsah zvolené kategorie v tabulce jídel. V obou tabulkách se lze pohybovat pomocí posuvníku nebo šipek. Klepnutím na tlačítko Ukaž detail jídla otevřete okno detailu receptury, kde je detailně popsána receptura jídla, postup přípravy a potřebné ingredience. V obou oknech je možné editovat záznamy způsobem popsaným v sekci Editace jídel.Zpátky na obsah

Nastavení aplikace Lístky

K nastavení aplikace se dostanete přes nabídku Systém v hlavním okně aplikace.
Jak vidíte, nastavení je rozděleno do tří karet:

Na první kartě můžete vyplnit údaje o své jídelně. Za zmínku stojí zejména název, který nelze zadat přímo, ale počítá se z Licenčního a registračního čísla, které dostanete při své registraci.
Pro zkušební účely je možné zadat registrační číslo "00000", pak běží program v neregistrovaném režimu a je možné si jej vyzkoušet. I z neregistrované verze je možné exportovat jídelníček na web, ale všechny neregistrované kopie mají na stránkách dohromady jen jedno místo a tak počítejte s tím, že Váš jídelníček brzy přepíše někdo, kdo si to bude také chtít vyzkoušet.
Tlačítko Registrace po Internetu Vás odkáže na příslušnou stránku firmy Barda.
Pro správnou funkci exportu je nutné mít vyplněné položky Ulice, Obec a PSČ. Pokud tyto položky nebudou správně vyplněné, aplikace Vás na to upozorní.

Druhá karta je věnována nastavení Internetových objednávek. V závislosti na vámi aktivovaných modulech programu Jídelna mohou být některé položky neaktivní.
Zpráva pro uživatele iObjednávek se zobrazí při otevření stránky s jídelníčkem v internetovém prohlížeči. Můžete ji použít například pro informování o dočasné omezení provozu jídelny či pro upozornění na nové služby nebo na cokoliv jiného.
Pole "Zpráva platí do" určuje, do kdy se bude Vámi zadaná zpráva objevovat na Internetu. Tedy po jakém datu už zpráva nemá smysl. (například, pokud chcete upozornit na omezený provoz v průběhu podzimních prázdnin, zadáte sem datum posledního prázdninového dne) Pokud zpráva není časově omezena, zaškrtněte, že zpráva platí do odvolání.

Na poslední kartě lze změnit cestu k datům, například kdybyste později nainstalovali program Jídelna a chtěli byste, aby s ním aplikace Lístky data sdílela.
Volba sledovat nové verze při spuštění je vhodná zejména pro uživatele s pevným připojením k Internetu. Aplikace pak vždy při svém startu kontroluje, jestli není k dispozici aktualizace a případně Vám ji nabídne.
A volbě Nastavení jídel se budeme věnovat v další kapitole.Zpátky na obsah

Nastavení počtu a druhů jídel

V nastavení jídel můžeme měnit, který den si lze objednat která jídla (většinou to jsou také ty, které se daný den vaří) a která z nich se zasílají na Internet.
Nastavení jídel je přístupné z okna Nastavení, tlačítko Nastavení jídel.
Zobrazí se nám následující dialog:

V horní části (1) jsou uvedeny jednotlivé dny v týdnu a v datové části(2) vidíme jednotlivé druhy jídel a které dny si je lze objednat.
Tlačítky v dolní části dialogu můžeme smazat nebo upravit zvolený druh jídla, případně přidat nový.
Při úpravě nebo přidávání druhu jídla se nám objeví tento dialog:

Zde můžeme snadno zvolit vše podstatné o jídle - které dny si ho lze objednat, jak se bude nazývat a které dny je zveřejňováno na Internetu. Nastavená pravidla pro objednávání a zveřejňování na Internetu slouží pouze jako předloha pro jídla, která nově vyplníte. Již vytvořený jídelníček není nijak ovlivněn a při úpravách konkrétního jídla lze tyto volby změnit bez ohledu na nastavení druhu.Zpátky na obsah

Editace jídel v databázi

Od verze 7.145 umožňuje aplikace Lístky kompletní správu databáze jídel, tedy editaci stávajících jídel, přidávání nových jídel do databáze a mazání jídel z databáze. Následující obrázek ukazuje okno, které se otevře po zvolení položky Editace jídel - receptur v nabídce Soubory.

V tabulce vlevo přepínáte mezi jednotlivými skupinami jídel, vpravo pak vybíráte jednotlivá jídla. Aktivní řádek v obou tabulkách je označenou malým černým trojúhelníkem vlevo.
Jednotlivá jídla lze velmi jednoduše editovat. V tabulce skupin klepněte na řádek požadované skupiny a poté můžete v tabulce jídel přímo editovat hodnoty v jednotlivých buňkách.
Pokud chcete vložit do databáze nové jídlo, klikněte na tlačítko Přidej jídlo. Jak je vidět na obrázku, v místě nad aktuálně aktivním řádkem, se objeví prázdný řádek, do kterého lze vložit hodnoty nového záznamu. Pokud kliknete mimo tento řádek bez toho, abyste zadali nějakou hodnotu do některé z buněk, řádek nového záznamu zmizí a vkládání je stornováno. Po vložení hodnoty do alespoň jedné buňky a kliknutí kamkoliv mimo aktuální řádek, je nový záznam uložen do databáze.

Tlačítko Smaž jídlo smaže jídlo na akutálně zvoleném řádku v tabulce jídel.
Tlačítko Ukaž detail jídla otevře další okno, ve kterém je možné editovat recepturu daného jídla editovat recepturu daného jídla.

Jídla převzatá z aktualizované standartní databáze jídel, která je součástí aplikace Lístky, není možné přímo editovat a jsou proto šedivá. Více o slučování databází jídel v sekci aktualizace receptur.Zpátky na obsah

Editace receptury zvoleného jídla

Níže uvedené okno se vám zobrazí pokud v okně pro výběr jídla nebo v okně pro editaci jídla klepnete na tlačítko Ukázat detail jídla.

V tomto okně můžete přidávat a mazat suroviny potřebné pro dané jídlo a editovat jejich množství pro různé normy. Vše uděláte stejně jako v okně pro editaci jídel, tedy pomocí tlačítek Přidej/Smaž surovinu a editací hodnot v příslušných políčkách tabulky. Dále zde můžete libovolně měnit postup přípravy a poznámky pro obsluhu pro dané jídlo. Rozdíl mezi postupem přípravy a poznámkou pro obsluhu nastává při exportu na Internet - postup přípravy se zveřejňuje, poznámka pro obsluhu ne. Mimoto je ještě možné upravit počet porcí pro danou recepturu a nutriční hodnoty ve všech běžných kategoriích. Změny provedené v receptuře jsou automaticky uloženy po opuštění aktuálně editovaného políčka tabulky, okna postupu přípravy či textového pole.

Jídla převzatá z aktualizované standartní databáze jídel, která je součástí aplikace Lístky, není možné přímo editovat a při prohlížení jejich detailu jsou proto všechna pole šedivá. Více o slučování databází jídel v sekci aktualizace receptur.Zpátky na obsah

Export jídelníčku na Internet

Od verze 7.141 přešla aplikace Lístky na export v novém formátu. Co to pro vás znamená? Zaprvé se mění přípona generovaných souborů (dříve .exp, nyní .zip) a hlavně je podporován iAjs Full (tedy export strávníků a objednávek). Od verze 7.145 je plně podporován i export spotřebního koše. Využití iAjs Full je samozřejmě podmíněno aktivací modulu iAjs Full v programu Jídelna. Další změnou je, že se již na Internet exportují celé názvy jídel tak, jak byly zadány v nastavení jídel, a ne pouze jejich čísla. Tato volba přináší větší možnosti zejména pro mateřské školy.

V nabídce Nástroje zvolte Export a objeví se Vám dialog exportu:

Zde vyberte datum a počet dní, na které se má jídelníček exportovat. Jak vidíte, máte nyní dispozici dva způsoby exportu:

 1. Export na web - jídelníček je přímo aplikací Lístky vložen do internetového objednávkového systému. Tento způsob exportu doporučujeme, protože pro Vás představuje nejmenší množství práce - po zmáčknutí tohoto tlačítka se lístek okamžitě zobrazí na stránkách objednavky.jidelna.cz a aplikace Lístky Vám vypíše zprávu o průběhu zpracování lístku naším systémem. (volba "Otevřít e-mail" v tomto případě nemá žádný vliv)
  Další důležitou výhodou je, že při exportu přímo na web jsou data šifrována a tak jsou případné osobní údaje (zejména údaje strávníků při exportu dat iAjs Full) lépe chráněny.
 2. Export do souboru - tedy export, který znáte ze starších verzí aplikace Lístky - po zmáčknutí tohoto tlačítka se Vám objeví dialog uložení souboru:

V žádném případě soubor nepřejmenovávejte, pak by se Váš jídelníček nemohl zobrazit na Internetu. Soubor uložte.
Pokud jste zaškrtli volbu "Otevřít e-mail", aplikace spustí Vašeho poštovního klienta a předvyplní mailovou zprávu. Drtivá většina poštovních klientů bohužel nepodporuje předvyplnění přílohy, a proto musíte vyexportovaný jídelníček ke zprávě přiložit ručně.
Pokud ale nemáte na počítači, kde běží aplikace Lístky, přístup na internet, nebo z jakéhokoliv důvodu nechcete jídelníček odeslat ihned, odešlete soubor později jako přílohu e-mailem na adresu listek@jidelna.cz Do několika minut se Váš jídelníček zobrazí na stránkách objednavky.jidelna.cz

Poznámka: Aby export fungoval, musíte mít v nastavení aplikace Lístky vyplněnu adresu Vaší jídelny.Zpátky na obsah

Tisk jídelníčku

V nabídce Nástroje vyberte Tisk. Objeví se Vám následující dialog:

Zde vyberte datum a počet dní, na které chcete jídelníček vytisknout (obdobně jako při exportu).
Běžně se tisknou pouze jídla, u kterých bylo zadáno, že je lze vybrat a která se mají exportovat na web. Pokud chcete tisknout také jídla, která nejdou vybrat, nebo která se nezasílají na web, zaškrtněte příslušnou volbu.
Poté vyberte tiskovou šablonu, kterou chcete použít. Tiskové šablony mají příponu '.rep'. Standardní šablony jsou umístěny v adresáři, kam jste aplikaci nainstalovali, ve složce Sablony. Stisknutím tlačítka Procházet otevřete dialog výběru souboru, kde můžete zvolit, kterou šablonu hodláte použít.
Spolu s programem se instalují tři základní druhy šablon:

 1. Šablona pro tisk jídel po dnech (PoDnech.rep) - nejběžnější šablona, vytiskne jídla seskupená po dnech.
 2. Šablona pro tisk jídel po druzích (PoDruzich.rep) - jídla nejsou seskupena po dnech, ale po druzích.
 3. Šablona pro zkrácený výpis jídel (PoDnechZkracene.rep) - vhodné zejména pro zařízení, kde se vaří více jak jednou denně. Každý typ jídla je spolu se svým názvem vytištěn na pouze jeden řádek, bez rozdělení na jednotlivé části - koho by zajímala polévka u svačiny, že?
  Další tiskové šablony budou k dispozici ke stažení na stránkách firmy Barda SW,HW. Jsme schopni Vám vytvořit i šablonu přímo pro Vás - na zakázku, stačí nás kontaktovat.
Stisknutím tlačítka Náhled zobrazíte okno náhledu:

V hlavním okně náhledu si můžete prohlédnout, jak bude vytištěný jídelníček vypadat. Kromě toho zde naleznete i několik tlačítek pro ovládání náhledu:
 1. Posouvání po stranách náhledu. Můžete buď přímo zadat číslo stránky nebo se posunout na začátek náhledu, na předchozí stranu, na další stranu nebo na konec náhledu.
 2. Tisk jídelníčku (více viz dále)
 3. Tisk jídelníčku do souboru, odeslání jídelníčku e-mailem ve formátu pdf. V současné verzi bohužel nejsou tyto funkce plně podporovány kvůli problémům s českými znaky.
 4. Možnosti stránky - zde jsou přístupná některá další nastavení tiskové šablony. Měnit toto nastavení doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.
 5. Nastavení velikosti náhledu - reálná velikost, upravit velikost podle okna a zobrazit celou stránku najednou.
 6. Zmenšení / zvětšení náhledu
 7. Uzavření okna náhledu


Po stisknutí tlačítka Tisk se Vám zobrazí dialog tisku: (vzhled se může lišit podle verze Windows na Vašem počítači)

Pokud máte k počítači připojenu více jak jednu tiskárnu, můžete zde vybrat, která bude použita. Dále zde zvolte, jestli chcete tisknout všechny stránky jídelníčku a pokud ne, tak které. Případně můžete jídelníček vytisknout ve více jak jedné kopii. Tlačítkem Vlastnosti otevřete nastavení Vaší tiskárny, zde můžete nastavit zejména kvalitu tisku, pokud Vám standardní nevyhovuje.

Malé upozornění: Při tisku se vytisknou jen ta jídla, která byla na daný den opravdu zadána a uložena. Pokud chcete vytisknout nějaké jídlo jako prázdné (daný den bude u tohoto jídla prázdný řádek), otevřete editaci tohoto jídla v hlavním okně a zase ji zavřete tlačítkem Uložit, tím uložíte jídlo jako zadané, ale prázdné.
Naopak, pokud se Vám tiskne nějaké jídlo jako prázdné a Vy ho nechcete tisknout vůbec, smažte ho klávesou Delete v hlavním okně.

Zpátky na obsah

Zpracování souboru iObjednávek

Pokud využíváte systém internetového objednávání jídel firmy Barda, můžete nyní v aplikaci Lístky prohlížet soubory s objednávkami v přehledném formátu, případně je i tisknout. V menu Nástroje zvolte Tisk iObjednávek. Objeví se dialog výběru souboru. Zde zvolte soubor iObjednávek, který chcete zpracovat. Objeví se okno náhledu, kde si můžete obsah souboru prohlédnout. S tímto oknem se pracuje stejně jako s oknem tisku jídelníčku.
V adresáři aplikace Lístky najdete ukázkový soubor iObjednávek pod názvem "iobj_ukazka.163".

Zpátky na obsah

Webová prezentace jídelny

Aplikace Lístky Vám nyní umožňuje vytvořit si na stránkách s jídelním lístkem i jednoduchou Internetovou prezentaci - zveřejněte základní informace o jídelně spolu s několika obrázky pro oživení na stránkách www.jidelna.cz! Nastavení webové prezentace najdete v menu Nástroje->Webová prezentace jídelny
Zde máme tři karty. Na kartě "Obrázky jídelny" vybíráte obrázky do své webové prezentace - celkem až čtyři. Tlačítkem "Vybrat" u příslušného pole zobrazíte dialog výběru obrázku. Obrázky musí být ve formátu JPEG (přípona JPG nebo JPEG). Pokud chcete obrázek smazat, klepněte na tlačítko "Prázdný".
Na kartách "Všeobecné informace" a "Provozní řád" pak můžete zadat další texty, které si návštěvníci Vašeho lístku budou moci prohlédnout. Změny se ve Vaší webové prezentaci projeví až po exportu dat na web. Pokud dojde k problémům s exportem, může se stát, že obrázky na Vaší webové prezentaci nebudou přesně odpovídat obrázkům, které jste vybrali v aplikaci Lístky. V takovém případě zaškrtněte volbu "Při příštím exportu odeslat všechny obrázky" a znovu odešlete data na web.

Zpátky na obsah

Spotřební koš

Od verze 7.145 máte možnost v aplikaci Lístky editovat spotřební koš Vaší jídelny a ten poté vystavit na webu spolu s jídelníčkem - dejte svým strávníkům vědět, že pro ně vaříte skutečně zdravě! Spotřební koš najdete v nabídce Soubory->Spotřební koš. Objeví se níže vyobrazené okno. Zde zadejte procento splnění normy pro daný měsíc a jednotlivé kategorie. Při exportu jídelníčku na web se pak exportuje spotřební koš na aktuální měsíc a měsíc předchozí (je-li vyplněn).


Pokud chcete vytisknout Spotřební koš za určité období, stiskněte v okně Spotřebního koše tlačítko Tisk. Objeví se následující okno.

Zde vyberte požadované časové rozmezí, a po zmáčknutí tlačítka OK se Vám zobrazí náhled tisku, ze kterého spustíte tisk. Stisknutím tlačítka Zavřít se vrátíte do okna Spotřebního koše.

Zpátky na obsah

Tisk normování jídelních lístků

Od verze 7.145 aplikace Lístky umožňuje tisk normování jídelních lístků. Tato funkce Vám umožňuje vytvářet přehledné soupisy surovin potřebných pro Vámi vybraná jídla. Výstupem této funkce je přehled surovin pro jednotlivá vybraná jídla, souhrn surovin potřebných na jednotlivé dny a celkový souhrn surovin potřebných pro všechna vybraná jídla.

Tisk normování jídelních lístků naleznete v nabídce Nástroje->Tisk normování jídelního lístku. Po klepnutí na tuto položku se objeví níže uvedené okno. V tomto okně si nejprve zvolíte datum, od kterého chcete zobrazit druhy jídel, které je možné normovat. Po zvolení data vyberte druhy jídel, které chcete normovat a kliknětena tlačítko OK. Pro označení/odzančení všech zobrazených druhů je možné použít tlačítka Označit/Odznačit vše nebo klávesovou zkratku Ctrl+A.

Nyní se zobrazí okno, které je zachyceno na dalším obrázku. Toto okno obsahuje zvláštní záložku pro každý zvolený druh jídla.
Pokud jsou v databázi zaneseny objednávky jednotlivých druhů jídel, předvyplní se na příslušné kartě počet objednaných porcí pro jednotlivé spotřebn normy. Počty porcí je možné editovat.
Pokud jsou některá políčka v kartách zašedivěna, znamená to že vybraný druh nelze správně (kompletně) normovat, protože v databázi chybí informace určitého jídla pro danou spotřební normu. Pokud jídelní lístek sestavíte z jídel, která nebyla vybrána z databáze, programu chybí informace o surovinách pro jednotlivá jídla, a tudíž tyto jídla nelze také normovat. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí nádled tisku.

Zpátky na obsah

Tisk seznamu ID

Pro uživatele, kteří chtějí využívat Internetové objednávání LITE, ale nepoužívají program Jídelna, je zde možnost vygenerovat uživatelům ID, pomocí kterých budou moci objednávat. K tomu slouží položka "Tisk seznamu ID" v menu "Nástroje". Pro bližší informace ohledně této služby nás kontaktujte.

Zpátky na obsah

Aplikace Help Desk

Aplikaci Help Desk spustíte přes menu Nápověda volbou "Připojit se na Help Desk". Tato aplikace umožní přímé spojení Vašeho počítače se servisním technikem, který na něm pak může provádět zásahy, jako kdyby byl přímo u počítače přítomen. Tuto formu servisu je nutné předem dohodnout s konkrétním technikem firmy Barda (kontakty naleznete po spuštění aplikace). Služba se řídí podmínkami a ceníkem na stránkách firmy Barda.

Zpátky na obsah

Aktualizace programu přes Internet

V nabídce Systém zvolte Aktualizace z Internetu. Program se připojí k aktualizačnímu serveru a zjistí, jestli jsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud ano, zobrazí se takovýto dialog:

V dialogu jsou uvedeny vylepšení v nyní dostupné verzi vůči Vaší verzi. Pokud zvolíte Ano, stáhne se Vám aktualizační balíček. Balíček mívá přibližně 4 MB. Během stahování můžete pokračovat v práci, jakmile bude balíček stažen, budete vyzváni, abyste svou práci ukončili a umožnili dokončení aktualizace restartem programu:

A již máte na svém počítači nejnovější verzi aplikace Lístky!Zpátky na obsah

Záloha dat

Touto funkcí můžete zálohovat aktuální stav databáze do souboru typu ZIP. Tento soubor lze posléze načíst pomocí obnovy dat nebo ho lze načíst v programu Jídelna. Při načtení dat v programu Jídelna ale může dojít ke ztrátě některých dat, která SW Jídelna neumí zpracovat - např. webová prezentace jídelny.
Po spuštění zálohy dat nejprve vyberete do jakého adresáře a souboru, se má záloha provést.

Stisknutím tlačítka OK, provedete zálohu dat.Zpátky na obsah

Obnova dat

Touto funkcí přepíšete aktuální databázi databází dříve uloženou do souboru zip pomocí zálohy dat. V nabídce Systém zvolte Obnova dat a vyberte soubor se zálohou. Budete dotázáni, zda si přejete data opravdu přepsat zálohou.Zpátky na obsah

Konverze databáze

Tato funkce upravuje strukturu databáze pro aktuální potřeby programu Lístky. Při startu programu se vždy kontroluje struktura databáze (tabulky obsahují všechny potřebné sloupce, všechny potřebné tabulky v databázi existují) a pokud není v pořádku, spustí se konverze. Zde můžete tento proces spustit ručně na libovolné databázi kdekoli na disku. Stačí vybrat databázi a dozvíte se, zda databáze byla akutální nebo zda obsahovala starou strukturu a byla překonvertována.Zpátky na obsah

Aktualizace jídel - receptur

S novými aktualizacemi programu Lístky budou průběžně vydávány i aktualizace základní databáze receptur. V případě aktualizace databáze receptur, budete po instalaci aktualizace programu dotázáni následujícím dialogovým oknem, jakým způsobem chcete aktualizovat databázi receptur.

Pokud se rozhodnete zachovat stávající databázi receptur. Můžete provést aktualizaci receptur později z menu Systém.Zpátky na obsah

Možné potíže a jak je vyřešit

Aplikace hned při startu vyhodí chybové hlášení.
Pravděpodobným důvodem je, že aplikace nemá přístup k databázím. To může nastat ze dvou důvodů:

 1. Soubory zrovna používá jiná aplikace, pravděpodobně program Jídelna. Ukončete program Jídelna a zkuste to znovu.
 2. Je špatně nastavená cesta k datovému úložišti. Při startu buďto budete přímo vyzváni, abyste vybrali složku s daty nebo ji vyberte v dialogu nastavení.
Když zadám v programu Jídelna jídelní lístek, nevidím ho v aplikaci Lístky a naopak.
Pravděpodobně jste při instalaci opomenul nastavit sdílení dat mezi programy Jídelna a Lístky. V dialogu nastavení vyberte cestu k datům aplikace Jídelna.Zpátky na obsah

4. Dodatky

Co je nového v této verzi aplikace Lístky

Zpátky na obsah

Kontakty

Telefon: 241 495 088
E-mail: servis@barda.cz
Skype (www.skype.cz): HL-barda
WWW: www.barda.cz

Kancelář firmy:
Barda SW, HW s.r.o.
Jílovská 1100/16
142 00, Praha 4 - Braník

Sídlo firmy
Barda SW,HW s.r.o.
Akátová 134, Ohrobec - Károv
252 45 Zvole u Prahy
tel./fax: 257 760 687Zpátky na obsah