Home     O firmě     Produkty     Akce     Ceník     Ke stažení     Fotogalerie  
 AJS-Automatizovaný Jídelní Systém    ODHLÁŠKY a OBJEDNÁVKY    VÝDEJ

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
- Manuál k SW Jídelna
- Smlouva o poskytování služeb
PLAKÁTY K VYLEPENÍ
- Obrazovka PC objednávek
- Popis obrazovky PC objednávek (dotyková verze)
- Popis obrazovky PC objednávek (s klávesnicí)
- Popis kláves u PC objednávek
- Návod k použití portálu jidelna.cz
- Signály výdejního terminálu EC 1D
- Signály výdejního terminálu LÁF 5D
UVOLNĚNÉ VERZE SW pro PC
Poslední uvolněnou verzi programu Jídelna si můžete vyzkoušet i Vy.
Stáhněte si instalaci SW Jídelna v sekci ke stažení.
UVOLNĚNÉ VERZE pro Android
- Mobilní objednávková aplikace mJídelna.cz - pro strávníky
- Mobilní výdejní aplikace mVýdej - pro výdej stravy kdekoliv na světě
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Objednávka a zaregistrace jednotlivých modulů SW Jídelna a přidružených služeb
Stručný popis programu JÍDELNA a jeho základních funkcí

Popis rozšiřujících modulů neleznete v Letáčku.
Podrobný popis všech modulů i s obrázky najdete v Manuálu SW Jídelna
Přehled jednotlivých modul, jejich cen a cenově zvýhodněných balíčků, jakož i navázaných služeb pak v objednávkovém-registračním formuláři

Systém byl navržen tak, aby co nejpodobnějším způsobem prací na papíře umožnil zadávat data do programu a poté kdykoliv okamžitě poskytl maximum výstupů a usnadnil tak práci vedoucí jídelny. Mnoho formulářů, které sloužily, především pro dílčí mezisoučty a pro lepší kontrolu a nalezení případné chyby, dnes již není třeba vytvářet, neboť počítač provádí výpočetní operace bez chyb, což se při tak velkém objemu čísel a údajů nedalo u člověka garantovat. Program řeší především následující agendy.

Skladová evidence - modul 01

Ve skladech se vyplní hlavičky karet (název, jednotka ev. přepočet ks na gramy, případný požadovaný minimální stav, alergeny či zařazení do spotřebníjo koše). Karta je nekonečná, takže nedojde k situaci, že karta už je popsaná a je třeba ji uzavřít, založit novou a provést převod. Poté se už zapisují pouze pohyby. Příjmy na základě dodacích lístů - příjemek (PR), výdaje podle nanormovaných výdejek (VY). Veškeré výpočty průměrných cen, zůstatků množství a stavů jednotlivých skaldů se provádějí automaticky. Lze sledovat hospodaření odděleně např. pro hlavní a vedlejší hospodářskou činnost. Vše je možno tisknout.

Dále už jen výčet funkcí modulu

 • Vytvoření jednotlivých skladů (až 99) - Potraviny, Drogerie, Obaly, Pracovní pomůcky a oděvy atp.
 • Vytvoření a evidence skladových karet zásob jednotlivých skladů (až 9 999) - hlídá co je třeba objednat a co třeba vydat, pokud by mělo dojít k expiraci
 • Zadávání příjemek (PR) dle DL s možností vazby na faktury došlé
 • Zadávání výdejek (VY) dle kterých se následně spočítá hospodaření s normou a též plnění spotřebního koše
 • Okamžité zobrazení reálného stavu skladů (množství i cena) s možností tisku inventury k libovolnému datu
 • Evidence dodavatelů - adresář dodavatelů (stačí zadat IČO a další údaje se již stáhnou z Internetu)

Finanční operace - moduly 02, 14, 08, 20

Platební moduly (Pokladna, Banka, Fakturace, Česká pošta - složenky) umožňují plaby za stravu, ID média, školné, družinu či jiné aktivity. Vytváří a evidují platební doklady - Pokladní doklad příjmový (PP), výdajový (PV), Faktury vydané (FV), došlé (FD), Inkasní příkaz (BP), Bankovní výpis (BV), Bankovní příkaz (BP), Složenka či jiný předpis k platbě.

Dále už jen výčet funkcí modulů

 • Pokladny - evidence příjmů a výdajů hotovosti (k příjemkám za zboží, za stravné, za identifikační média, atd.)
 • Faktury - evidence faktur přijatých (k příjemkám zboží, ale i dalších) a vydaných (např. za stravu externím subjektům, odprodej potravin atp.)
 • Banky - možnosti plateb přes účet. Platbní příkazy na faktury, přeplatky strávníků, inkasa z účtů a automatický přípis plateb dle elektronického (ABO) výpisu z internetového bankovnictví
 • ČP - možnosti plateb složenkou

Evidence strávníků - moduly 03 ev. 04

Každý strávník je do systému zaveden jen jedenkrát po přihlášení se ke stravování a automaticky je přenášen do dalších měsíců s vyznačením dnů kdy se nevaří a s vyznačením dnů podle takzvané šablony - dny v týdnech (sudý a lichý) kdy se nechce stravovat. Případně kdy se nechce stravovat celý dena,. el jen ve vybraých časech jídla - např. v DS/MŠ jen přesnídávka a oběd. Strávníky lze importovat z matriky ze SW Bakaláři. Editaci stravovacích dnů lze provádět jak jednotlivě pro každého strávníka, tak hromadně pro vyfiltrované. Takováto hromadná editace se uplatní například při odjezdu určitých tříd na výlet, či školu v přírodě. Též se s úspěchem využije na označení dnů školních prázdnin.
Evidovat lze i jednotlivé skupiny strávníků s daným odběrem porcí vyšším než jedna. Například pro odvoz jídla do jiných výdejen. Opět je možné ze souboru strávníků tisknout různé tiskové sestavy.

Dále už jen výčet funkcí modulů

 • Evidence strávníků rozdělených do jednotlivých skupin podle velikosti porce - normy (A,B,C,D,E,F,...) na základě věku s možností dalšího členění dle tříd či středisek
 • Evidence údajů strávníků - nárok na příspěvek (FKSP), platby režií, kontakty, číslo účtu pro inkaso či vrácení přeplatku, datum narození pro automatické zatřídění do skupiny...
 • Individuální i hromadné odhlášky a objednávky jednotlivých strávníků s možností vazby na objednávky přes Internet (webové stránky či mobilní aplikaci), nebo objednávkové PC
 • Tisky různých přehledů strávníků - stravovacích archů, dlužníků, strávníků s příspěvkem, s přeplatky, vyúčtování...
 • Evidence hromadných strávníků - "strávník" s možností více porcí než 1, kde nepotřebujete stravu evidovat jmenovitě (vhodné např. pro vývoz stravy do samosatných výdejen)
 • Automatizovaný vstup plateb strávníků - soubor s datovým výpisem (ABO) od banky či ČP
 • Komunikace s bankou přes internetové bankovnictví - automatizované strhávání plateb z účtu na základě souhlasu s inkasem
 • Automatizované vyrovnání přeplatků - pokytí plateb - pro dětské domovy, při srážce ze mzdy atp.

Přehledy, výstupy, uzávěrky a SPOTŘEBNÍ KOŠ - modul 05

V oblasti uzávěrek je automatizace nejvýraznější. Veškeré propočty a převody jsou vytvořeny během několika vteřin, takže než uživatel stačí vypít kávu má měsíční uzávěrku (kterou dříve dělal několik dní) hotovou včetně tisků. O denní uzávěrce ani nemluvě. Systém mimo to umožňuje z dat provádět nejrůznější tisky určené pro případ kontroly, tak třeba "jen " k zpřehlednění a zpříjemnění práce uživatele. Dále bych rád vyzdvihl možnost výpočtu spotřebního koše podle vyhlášky 107/2005 Sb. z dílny MŠMT a § 8 vyhlášky č. 350/2021 Sb. z dílny MPSV. Na základě počtu vydaných porcí a výdajů na kartách potravin program ukáže na 10 (resp. 11) stanovených kategoriích potravin, kde byly výživové normy překročeny a kde je naopak potřeba přidat.

Dále už jen výčet funkcí

 • Denní závěrka - výdejka ze skladů + náklady na stravu, počty obědů podle jednotlivých skupin, výsledek hospodaření dne + průběžný stav hospodaření s normnou (za celou výdejku i jednotlivé podvýdejky - HČ/VHČ)
 • Měsíční závěrka - rekapitulace objednávek a poplatků za měsíc, finanční přehled skladu (nákup, spotřeba, zůstatek), hospodaření s finanční normou, vygenerování dalšího měsíce s možností automatického odhlášení státních svátků, rekapitulace DPH
 • Spotřební koš - průběžný výpočet plnění výživových norem podle vyhlášek MŠMT a MPSV za zadané období s upozorněním na neplnění či překročení normy v jednotlivcých kategoriích (Ovoce, Zelenina, Luštěniny, Ryby.... Tuky, Cukry)
 • Roční závěrka strávníků - převod strávníků na nový školní rok, posun tříd, zařazení strávníků do skupiny dle věku
 • Přehled výdejek (VY), vydaného zboží, dodacích listů-příjemek (PR) a dodaného zboží podle různých kritérií

Jídelní lístky - modul 06

Zde je možné vytvářet (psát nebo vybírat z průběžně ukládaných receptur) jídelní lístky. Uchovávat je pro případnou kontrolu, tisknout je na výdejky i samosatně pro vyvěšení na nástěnku a to včetně alergenů a to vše též vystavovat na Interntu. Editovat receptury alergeny, případně i složení, postup přípravy a nutriční hodnoty. Rovněž odpadá každodenní sečítání stavů, jakož i listování v normách, neboť pokud jsou zde zadány, program sám určí kolik jakých surovin bude na následující den zapotřebí. Dále pak lze zde komunikovat s programy pro automatizovaný výdej a objednávky stravy.

Dále už jen výčet funkcí modulu

 • Přehled skupin jídel
 • Přehled jídel rozdělených podle jednotlivých skupin
 • Rozpis předpisu receptury jídla na jednotlivé druhy potravin a požadované množství
 • Vytvoření jídelních lístků a jejich následná editace
 • Tisky jídelních lístků a vystavování na Internetu - www.jidelna.cz
 • Normování jídel podle stavů strávníků a stravovacích norem
 • Uživatelské nastavení
 • Exporty pro automatizovaný výdej a objednávky stravy pomocí čipů, nebo karet

Systémové možnosti

V této části je možné archivovat a obnovovat data, případně je odeslat technické podpoře a provádět jejich údržbu (test konzistence a odsun dat), různá nastavení, nahlásit problém či si vyžádat vzdálený servis přes internet či klasický servisní výjezd.

Pro běžnou práci uživatele jsou zde především funkce

 • Aktualizace SW z internetu
 • Záloha databáze (SQL) na libovolné místo - (komprimovaně a s heslem) a to včetně možýnosti uložení do našeho cloudu
 • Obnova zálohy (do SW s odpovídající licencí bez nutnosti zadat heslo, do SW s jinou licencí s nutbností zadat heslo

Program JÍDELNA řeší veškerou agendu školních jídelen a je možné jej použít pro různé stravovací jednotky hromadného stravováni (Dětské skupiny, MŠ, ZŠ, SŠ, Dětské domovy, Závodní jídelny, Domovy důcodců atp.). Tento SW byl vytvořen tak, aby poskytoval maximum informací, které se z přehledu strávníků, skladové evidence a závěrek požadují, přičemž primárním cílem bylo usnadnit a zjednodušit práci vedoucích jídelen převedením veškeré agendy vedené ručně, v papírové podobě, na automatizované zpracování pomocí osobního počítače. Důraz byl kladen též na maximální jednoduchost, aby uživatel nebyl odrazen složitostí systému.

zpět nahoru  

Co je to AJS

AJS (Automatizovaný Jídelní Systém) se uplatňuje dnes čím dál častěji v jídelnách hned z několika důvodů. Zpřesňuje kontrolu výdeje stravy (nezaplacený nebo odhlášený oběd nemůže být vydán), dává mnohé užitečné údaje pro chod jídelny (počty vydaných porcí, kdo pravidelně neodebírá stravu) a poskytuje mnohem větší komfort strávníkům (výběr jídel, automatizované odhlašování) a nejen vzhledem k cenám stravenek přináší brzo i nemalé úspory.

Identifikační média (IDM), elektronické terminály, PC

ID Média, která lze použít pro naše AJS jsou tři. Bezkontaktní přívěšky na klíče nebo karty různých frekvencí, kovové kontaktní čipy DALLAS, nebo kartičky s čárovým kódem EAN8 (levné, ale netrvanlivé řešení s možností snadného padělání - proto se u nových instalací už prakticky nepožívá). Kartičky se protahují laserovou štěrbinovou čtečkou. Čipy se přikládají ke čtecímu zařízení. V obou případech systém dostává určitý identifikační kód, podle kterého dokáže jednoznačně identifikovat strávníka a z jeho záznamů vyčíst potřebné údaje a podle jejich vyhodnocení reagovat na daný požadavek.

Pakliže je to v systému dovoleno (viz. nastavení), lze se identifikovat i bez ID karty za pomoci numerické klávesnice, kdy je možné jak u výdeje, tak u objednávek zadat kód ručně. Zde se právě s oblibou často využívá PIN, aby nemohl někdo, kdo si přečetl číslo jiného strávníka na jeho kartičce, provést výběr či volbu jídla za něj.

Jako koncová zařízení se používají buď zařízení s Androidem a naší aplikací mobilní alikace mVýdej (pouze pro bezkontaktní média), elektronické terminály od firem EC Elektronik či Láf (pouze s čipy). Nejkomfortnější alternatovou je počítač, se kterým lze provozovat všechna tři média (nikoliv však současně). V případě čipů lze kombinovat el. terminály a PC (např. na výdeji mít pro nedostatek místa a nevhodné prostředí pro PC el. terminál či zařízení s androidem a na prostorném suchém místě v jídelně mít PC pro objednávky, které poskytne plný komfort pro objednání i odhlášky stravy).

Přenosy dat

Základem celého AJS je server na kterém běží SQL server Firebird. V menších instalacích poslouží dobře i pracovní stanice v kanceláři ŠJ se softwarem JÍDELNA. Měl by být především spolehlivý, přiměřeně výkonný a nejlépe zálohovaný proti výpadkům el. energie, neboť poskytuje data všem zařízením na něj napojených. Přenosy dat se dějí buďto po počítačové síti v reálném čase tzv. on-line (veškeré změny jsou okamžitě zaznamenány v centrálním PC - serveru a poskytnuty ostatním zařízením), nebo je lze přenášet přes cloud (zabudovaný v SW Jídelna i v mobilní aplikaci mVýdej) tzv. off-line. Tato varianta se používá především tam, kde např. pro velkou vzdálenost nelze počítače propojit (rozsáhlé budovy, externí výdejny, server či spojení je pomalé či nestabilní atp.). Pracovní postupy přenosů je třeba předem zkonzultovat se servisem, kde bude navržena nejoptimálnější varianta.

Obsluha AJS

Jako každou věc, po které chcete, aby vám dobře sloužila, je třeba jí umět správně používat. Nejinak je tomu u našeho AJS. Základní funkce jsou popsány na jiných místech, a proto se zde zmiňujeme pouze o funkcích a postupech přímo souvisejících s AJS.

V kanceláři

Díky AJS bylo značně rozšířeno nastavení programu JÍDELNA. Toto nastavení se provádí při instalaci AJS a je dobré ho (stejně jako instalaci samotného AJS) přenechat odborníkům. Veškeré změny, o kterých nejste přesvědčeni, že stoprocentně víte, co znamenají a způsobí, raději konzultujte telefonicky s naším servisem.

V editačním okně strávníka lze najít další dva důležité údaje. Jsou to druh jídla a výdej jídla. V druhu se zobrazuje číslem vybrané jídlo. Toto číslo si volí na objednávkách sám strávník s určitým předstihem (podle zvyklostí dané jídelny). Taktéž si může (pokud to v nastavení nezakážete) jídlo opět s určitým předstihem odhlásit. Pakliže si v nastavení povolíte vstup do této položky, budete moci i vy zasahovat do zvoleného druhu jídla, v praxi se však osvědčilo do tohoto údaje aktivně nezasahovat. Výdej jídla se znázorňuje barvou daného dne. Zelené odebráno normálně, žlutá - odebráno na tzv. žolík (v případě zapomenutí IDM), červená - propadlé jídlo, bílá - bez informace o výdeji, resp. šedivá, když už je ten den navíc uzavřen.

Dále v menu soubory najdete položku "Automatizovaný Jídelní Systém", pod kterou se skrývájí exporty a importy. Dále zde naleznete tisk objednaných porcí za zadaný den - přehled, na který den máte kolik čeho vařit, podobnou tabulku jako je na výdeji, abyste během výdeje sami mohli sledovat stav vydávání přímo z kanceláře a v neposlední řadě neustále aktualizovaný seznam strávníků, kteří jídlo ještě neodebrali (pouze u on-line varianty).

Záznamy o vydaných jídlech i jeho druhu se archivují a jsou k dispozici i zpětně. Pokud dítě kartičku nebo čip zapomene, dostane tzv. náhradní žolík s označením druhu a porce, který odevzdá u výdeje. Aby byl zanesen do výdeje, je zapotřebí klávesovou zkratkou Ctrl+B zapsat odběr (pole se zažlutí). To zajistí, že na jeho IDM už nikdo jiný nemůže dostat jídlo.

zpět nahoru  

U výdeje

Program bývá nastaven tak, že se spustí ihned po zapnutí počítače a čeká na prvního strávníka, který protáhne kartičku či přiloží čip. Program při spuštění nevyžaduje žádný zásah ze strany uživatele. Veškerá nastavení opět doporučujeme konzultovat s naším servisem.

Průběh VÝDEJE - PC a mobilní varianta

Po identifikaci strávníka systém zapípá a zobrazí na obrazovce porci (písmenem: A-první stupeň, B-druhý stupeň, C-dospělí) a druh jídla (číslem:1,2,3,…,9). Pokud strávník nemá z nějakého důvodu dostat jídlo, systém o tom výrazně informuje jak na obrazovce, tak akusticky a je-li to nastaveno, tak čeká na ťuknutí do obrazovka (v případě dotykové obrazovky), stisk levého tlačítka myši ev. mezerníku. Do té doby, aby měla obsluha čas zjistit důvod nevydání stravy, systém nepřijímá žádnou další identifikaci.

Lze vyvolat tabulku, kde je uvedeno, kolik kterých porcí bylo již vydáno a kolik jich ještě zbývá vydat, příadně jmenný seznam strávníků, kteří ještě jídlo nevyzvedli.

Nastavení

Zda se nastavuje, které skupiny strávníků mohou dostat jídlo u tohoto výdeje, případně která jídla se u tohoto výdeje vydávají (používá se při větším počtu výdejů). Dále tu lze nastavit povolení zadání ID čísla z klávesnice a zda má systém vyžadovat PIN či ne atp.

V podmenu zvuky lze přiřadit jednotlivým stavům (odhláška, nezaplaceno, vydat jídlo to a to …) různé nahrané zvuky.

Potvrzení datumu a času jídla (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina...)

U výdeje velmi záleží na správnosti, neboť od toho se odvíjí, na který den a čas se bude kontrolovat přihlášení a objednávku.

Import a Export pro vzdálené výdejny - off-line instalace

Pokud budete chtít tyto položky využívat, kontaktujte servis, doporučíme Vám postup nejvhodnější Vaším podmínkám.

zpět nahoru  

OBSLUHA OBJEDNÁVEK

U objednávek

Program bývá nastaven tak, že se spustí ihned po zapnutí počítače a čeká na prvního strávníka, který protáhne kartičku či přiloží čip. Program při spuštění nevyžaduje žádný zásah ze strany obsluhy. Veškerá nastavení opět doporučujeme konzultovat s naším servisem.

Průběh VOLBY:

 1. Identifikace - strávník protáhne kartu, nebo přiloží čip
  Dále postupuje intuitivně za pomoci popisků na obrazovce (případně dle instrukcí ve stručném návodu - viz plakáty k vylepení)
 2. Ukončení a uložení volby
  Volbu se doporučuje potvrdit opětovnou identifikací (lze zapnout v nastavení) a to z toho důvodu, kdyby někdo zapomněl volbu uložit, aby to za něj (po případných žertovných úpravách) nemohl provést nikdo jiný. V případě 3. chybné identifikace se obrazovka opustí bez uložení a může se do systému přihlásit další uživatel. Volbu lze kdykoliv opustit bez uložení klávesou "-" (mínus).

Nastavení

V nastavení lze měnit cestu k datům, většinou na síťový server do kanceláře on-line, nebo na lokální disk v případě off-line varianty. Dále se zde nastavuje, po kolika dnech od dnešního data se bude smět odhlašovat a objednávat, tajný kód - heslo pro ukončení programu, zda započítávat zálohu do kreditu strávníka, povolení zadání ID čísla z klávesnice a zda má systém vyžadovat PIN či ne (v praxi se u objednávek volí vyžadovat).

Import a Export pro vzdálené výdejny - of-line instlace

Pokud budete chtít tyto položky využívat, kontaktujte servis, doporučíme Vám postup nejvhodnější Vaším podmínkám.

Konec

Objednávky se ukončí buď Alt+F4, nebo přes menu vyvolané klávesou F10 (nutné přepnout z numerické na plnohodnotnou klávesnici), případně skrze tajný kód či speciální čip, který se nastavuje v nastavení objednávek. Nejjednodušší je ale nastavit čast automatického vypnutí a nemusíte se o nic starat. Pokud to jídelna umožní, strávnící si mohou objednávat i přes Internet a to buď na www.jidelna.cz, nebo pomocí mobilní alikace Jídelna.cz

zpět nahoru